راهنمای خرید

راهنمای تصویری برای خرید و عضویت در سایت پوش

HELP FOR SALE IN POOOSH.IR

صفحه ی محصول و گزینه های انتخاب

HELP FOR SALE IN POOOSH.IR

صفحه ی سبد خرید

صفحه ی تکمیل مشخصات برای ارسال کالا و عضویت

صفحه ی تایید و پرداخت برای اتصال به درگاه بانکی

صفحه ی درگاه پرداخت برای انتقال وجه و خرید محصولات

صفحه ورود و عضویت در سایت

صفحه پیشخوان کاربر برای مشاهده سفارشات و پیگیری محصول

صفحه سفارشات در پیشخوان حساب کاربری